Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh.

Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc... và thực hiện các biện pháp khuyến nông

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 68, 69 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

- Kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh nhanh chóng được phục hồi nhờ các biện pháp khuyến nông như khai khẩn mở rộng diện tích trồng trọt, đắp đê chống lũ lụt....

- Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh, trong lúc đó, ruộng đất cũng ngày càng tập trung vào tay các quý tộc, vương hầu, địa chủ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài