Quảng cáo
 • Bài 1: Hải Thượng Lãn Ông

  Em hiểu thế nào về câu nói “ Thầy thuốc như mẹ hiền”. Hải Thượng Lãn Ông là ai? Vì sao ông quyết học nghề y. Những chi tiết nào cho thấy ông rất thương người nghèo. Vì sao Hải Thượng Lãn Ông được coi là một bậc danh y của Việt Nam.

  Xem lời giải
 • Bài 1: Câu

  Đoạn văn dưới đây có mấy câu? Nhờ đâu em biết như vậy. Xét các kết hợp từ dưới đây, cho biết trường hợp nào là câu, trường hợp nào chưa phải là câu. Vì sao. Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc

  Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu. Tìm phần mở đầu, triển khai và kết thúc của đoạn văn trên. Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc. Viết 2 – 3 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em về Hải Thượng Lãn Ông.

  Xem lời giải
 • Bài 2: Vệt phấn trên mặt bàn

  Kể về một việc tốt em đã làm cho bạn. Chia sẻ về cảm xúc của em khi đó. Minh có suy nghĩ gì khi cô giáo xếp Thi Ca ngồi cạnh mình. Điều gì làm cho Minh bực mình khi ngồi chung bàn với Thi Ca. Khi đang viết thì bị Thi Ca đụng vào tay, Minh đã làm những gì. Đặt câu về một nhân vật trong bài đọc, trong đó có dùng tính từ.

  Xem lời giải
 • Bài 2: Tìm ý đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết

  Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết. Chuẩn bị. Góp ý và chỉnh sửa.

  Xem lời giải
 • Bài 2: Giúp bạn

  Yêu cầu: Thảo luận đề tìm cách giúp một bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em sẽ nói những gì để vận động người thần cùng tham gia giúp đỡ một bạn có hoàn cảnh khó khăn ở lớp hoặc trường em. Tìm đọc câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.

  Xem lời giải
 • Bài 3: Ông Bụt đã đến

  Hãy kể những điều em biết về ông Bụt trong những truyện cổ tích mà em đã đọc. Những chi tiết nào cho thấy Mai rất yêu hoa. Vì sao ông nhạc sĩ lại mua chậu lan mới thay cho chậu lan cũ. Đoán xem Mai sẽ nói gì với ông nhạc sĩ sau khi biết việc ông đã làm cho mình.

  Xem lời giải
 • Bài 3: Hai thành phần chính của câu

  Tách mỗi câu dưới đây thành hai thành phần. Từ kết quả ở bài tập 1, thực hiện các yêu cầu sau. Đặt câu hỏi cho các thành phần câu trong bài tập 1. Tìm chủ ngữ hoặc vị ngữ thích hợp để hoàn thành câu.

  Xem lời giải
 • Bài 3: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết

  Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết. Dựa vào các ý đã tìm được trong hoạt động Viết ở Bài 2, viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài. Đọc soát và chỉnh sửa. Kể lại câu chuyện Ông Bụt đã đến cho người thân nghe. Nếu suy nghĩ của em về nhân vật ông nhạc sĩ trong câu chuyện.

  Xem lời giải
 • Bài 4: Quả ngọt cuối mùa

  Đọc một số câu thơ về tình cảm gia đình. Tìm những chi tiết thể hiện tình yêu thương của bà dành cho con cháu. Tìm nghĩa của mỗi cụm từ sau. Người cháu thương bà vì điều gì. Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua bài thơ. Tìm thêm từ có nghĩa giống với từ trông và đặt một câu với từ vừa tìm được.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo