Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Tiến sĩ giấy

  Tiến sĩ giấy là bài thơ thuộc chùm thơ trào phúng của Nguyễn Khuyến. Sinh ra trong gia đình có truyền thống Nho học, từng đỗ đạt làm quan với các triều đình phong kiến

 • pic

  Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Khuyến chính là một trong những tác gia tiêu biểu nhất của văn học trào phúng ở giai đoạn trưởng thành, ông cũng là một trong những đại diện cuối cùng và lớn nhất của nền văn học Việt Nam trung đại ở vào giai đoạn chung cục

 • Quảng cáo
 • pic

  Bình giảng bài thơ Tiến sĩ giấy - bài 2 của Nguyễn Khuyến

  Tiếng cười trong "Tiến sĩ giấy" là tiếng cười trong nước mắt. Bài thơ cho thấy nghệ thuật dùng từ, các đối xứng, tạo giọng điệu rất điêu luyện, đúng là cụ Tam nguyên Yên Đổ xuất khẩu thành thơ.

Gửi bài Gửi bài