Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài

Tóm tắt mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Cuối tháng 10 - 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục III

III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

- Cuối tháng 10/1946, sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp và cuộc xung đột ở Hải Phòng, Lạng Sơn, công việc chuẩn bị cho kháng chiến được đẩy mạnh nhằm đưa máy móc, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến nơi an toàn.

- Đồng thời ta thực hiện “Tiêu thổ kháng chiến”, vận động nhân dân tản cư.

=> Cả nước nhanh chóng chuyển sang thời chiến, bước vào cuộc chiến đấu lâu dài.

- Về chính trị: Chính phủ chia nước ta thành 12 khu hành chính và quân sự.

- Về quân sự: mọi người dân từ 18 đến 45 đều tham gia dân quân, sau đó là đội du kích, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. Vũ khí vừa chế tạo vừa lấy của địch.

- Về kinh tế: Chính phủ ban hành các chính sách duy trì và phát triển sản xuất, thành lập “Nha tiếp tế”.

- Về giáo dục: Phong trào Bình dân học vu tiếp tục được đẩy mạnh.

ND chính

Những nét chính về quá trình tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của Đảng và Nhân dân ta trên các mặt: kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close