Thực hành: Lực chọn cơ hội kinh doanh trang 161 SGK Công nghệ 10

Sưu tầm một số hình ảnh và một số ví dụ thực tế về hoạt động kinh doanh của địa phương.

Quảng cáo

I. Chuẩn bị

- Các tình huống theo câu hỏi trong sgk

- Sưu tầm một số hình ảnh và một số ví dụ thực tế về hoạt động kinh doanh của địa phương.

II. Tổ chức thực hành:

III. Thảo luận lớp

III. Đánh giá kết quả:    

Trả lời các câu hỏi trong SGK

  Câu 1: Việc khởi nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế

  Câu 2: Phù hợp

  Câu 3: Phát triển kinh doanh từ quy mô nhỏ đến chuyên sâu

  Câu 4: Anh T vay thêm vốn

  Câu 5: Có hiệu quả

  Câu 6: Phù hợp

  Câu 7: Có hiệu qủa

  Câu 8: Mục tiêu đúng

Quảng cáo
Gửi bài tập - Có ngay lời giải