Thử tài bạn trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện rút gọn phân thức và điền đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện rút gọn phân thức và điền đa thức thích hợp vào chỗ trống: \({{xy - y} \over {x - {x^2}}} = {y \over {...}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {{xy - y} \over {x - {x^2}}} = {{y\left( {x - 1} \right)} \over {x\left( {1 - x} \right)}} = {{y\left( {x - 1} \right)} \over { - x\left( {x - 1} \right)}} = {y \over { - x}}  \cr  & {{xy - y} \over {x - {x^2}}} = {y \over { - x}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Rút gọn phân thức
list
close
Gửi bài Gửi bài