Thử tài bạn trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải bài toán trên bằng cách chọn x là thời gian đi.

Quảng cáo

Đề bài

Giải bài toán trên bằng cách chọn x là thời gian đi.

Lời giải chi tiết

Gọi thời gian xe máy đi từ A đến B là x (giờ) (Điều kiện x > 0)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\) giờ

Thời gian xe máy đi từ B về A là \(x - {1 \over 2}\) (giờ)

Chiều dài quãng đường AB là 30x (km) và cũng là \(40(x - {1 \over 2})(km)\)

\(\Rightarrow\) Ta có phương trình \(30x = 40(x - {1 \over 2})\)

\( \Leftrightarrow 30x = 40x - 20 \)

\(\Leftrightarrow 30x - 40x =  - 20\)

\(\Leftrightarrow  - 10x =  - 20 \)

\(\Leftrightarrow x = 2\)

Ta thấy \(x = 2\) thỏa mãn điều kiện \(x > 0\)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là 2 giờ

Vậy chiều dài quãng đường AB là \(30.2 = 60\) (km)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài