Thử tài bạn trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một inch bằng bao nhiêu milimet ?

Quảng cáo

Đề bài

Một inch bằng bao nhiêu milimet ?

Một hải lí bằng bao nhiêu mét ?

Một dặm bằng bao nhiêu mét ?

Lời giải chi tiết

1 inch = 25,4mm

1 hải lí = 1852m

1 dặm = 1609m

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close