Hoạt động 8 trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Làm sao để đo đoạn thẳng AB = 70m với một thước cuộn có chiều dài 30m ?

Quảng cáo

Đề bài

Làm sao để đo đoạn thẳng AB = 70m với một thước cuộn có chiều dài 30m ?

Lời giải chi tiết

 

Dùng thước cuộn có chiều dài 30m đo đoạn thẳng AC (AC = 30m), tiếp tục đo đoạn thẳng CD (CD = 30m) rồi đo đoạn thẳng DB (DB = 10m)

Ta có AB = 30m + 30m + 10m = 70m

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close