Thử tài bạn trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về tranh luận của hai bạn Minh và Huy.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về tranh luận của hai bạn Minh và Huy.

Lời giải chi tiết

Bạn Mình sai, bạn Huy đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close