Hoạt động 8 trang 155 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát và nêu nhận xét về các điểm ở trên hình 8 và hình 9.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát và nêu nhận xét về các điểm ở trên hình 8 và hình 9.

Lời giải chi tiết

Hình các điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng

Hình 9, các điểm A, B, C không cùng thuộc đường thẳng nào

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close