Thử tài bạn trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đa giác đều ở hình 18 tên gì ? Và có bao nhiêu trục đối xứng ?

Quảng cáo

Đề bài

Đa giác đều ở hình 18 tên gì ? Và có bao nhiêu trục đối xứng ?

Lời giải chi tiết

Đa giác đều ở hình 18 tên là lục giác đều ABCDEF. Lục giác đều này có 6 trục đối xứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close