Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Thực hiện các phép nhân đơn thức với đa thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

a) Thực hiện các phép nhân đơn thức với đa thức sau:

3x.(2x – 5);

(4x2 – 3x + 1). (-2x).

b) Cho hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài là y + z (m) (h.2).

- Hãy viết biểu thức tính diện tích hình chữ nhật theo x, y, z.

- Hãy tính diện tích hình chữ nhật khi \(x = 2 m, y = 5 m, z = 3 m\) bằng hai cách.

Lời giải chi tiết

a) \(3x\left( {2x - 5} \right) = 3x.2x + 3x\left( { - 5} \right) = 6{x^2} - 15x\)

\(\eqalign{  & \left( {4{x^2} - 3x + 1} \right).\left( { - 2x} \right) = 4{x^2}.\left( { - 2x} \right) + \left( { - 3x} \right)\left( { - 2x} \right) + 1.\left( { - 2x} \right)  \cr  &  =  - 8{x^3} + 6{x^2} - 2x \cr} \)

b) Diện tích của hình chữ nhật là \(x\left( {y + z} \right)\)

Khi \(x = 2m,\,\,y = 5m,\,\,z = 3m\)

Cách 1:

Diện tích của hình chữ nhật là: \(2.\left( {5 + 3} \right) = 2.8 = 16\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Cách 2:

Diện tích của hình chữ nhật là: \(2.\left( {5 + 3} \right) = 2.5 + 2.3 = 10 + 6 = 16\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close