Thử tài bạn trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích của các khối lăng trụ sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tính thể tích của các khối lăng trụ sau:

Lời giải chi tiết

a) Hình đã cho là khối lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 6cm và 8cm, chiều cao của lăng trụ đứng là 3cm.

Diện tích đáy là: \(S = {1 \over 2}.6.8 = 24(c{m^2})\)

Thế tích khối lăng trụ là: \(V = S.h = 24.3 = 72(c{m^3})\)

b) Hình đã cho là khối lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 5cm và 12cm, chiều cao của lăng trụ đứng là 8cm.

Diện tích đáy là: \(S = {1 \over 2}.5.12 = 30(c{m^2})\)

Thể tích khối lăng trụ là: \(V = S.h = 30.8 = 240(c{m^3})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải