Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thể tích của khối lập phương có tổng diện tích các mặt là 24 cm2.

Quảng cáo

Đề bài

Thể tích của khối lập phương có tổng diện tích các mặt là 24 cm2.

Lời giải chi tiết

Diện tích một mặt là: 24 : 6 = 4 (cm2)

Mà 4 = 22 \(\Rightarrow\) Cạnh của hình lập phương là 2cm

Thể tích của khối lập phương đó là \({2^3} = 8(c{m^3})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài