Thử tài bạn 5 trang 95 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đọc số đo của các góc trên hình vẽ sau, biết rằng các thao tác đo góc đều được thực hiện đúng :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đọc số đo của các góc trên hình vẽ sau, biết rằng các thao tác đo góc đều được thực hiện đúng :

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){116^0},{96^0}.  \cr  & b){54^0},{59^0}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close