Hoạt động 10 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo các góc xOy, yOz và xOz trên hình vẽ (hình 12) rồi cho biết số đo của các góc ấy.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đo các góc xOy, yOz và xOz trên hình vẽ (hình 12) rồi cho biết số đo của các góc ấy.

Lời giải chi tiết

Số đo của góc xOy là 800, số đo của góc xOy là 1000, số đo của góc yOz là 1800.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close