Thử tài bạn 5 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\7x - 5y = 17\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\7x - 5y = 17\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\21x - 15y = 51\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}19x = 19\\ - 2x + 15y =  - 32\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\ - 2 + 15y =  - 32\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y =  - 2\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(\left( {x;y} \right) = \left( {1; - 2} \right)\) là nghiệm của hệ phương trình.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải