Thử tài bạn 5 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\7x - 5y = 17\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\7x - 5y = 17\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\21x - 15y = 51\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}19x = 19\\ - 2x + 15y =  - 32\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\ - 2 + 15y =  - 32\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y =  - 2\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(\left( {x;y} \right) = \left( {1; - 2} \right)\) là nghiệm của hệ phương trình.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài