Hoạt động 2 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống:

Xét hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 3\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\3x + 2y = 1\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)

Cộng từng vế của hai phương trình (1) và (2) thì:

\(...x = ... \Leftrightarrow x = ...\)

Suy ra y = …

Lời giải chi tiết

Xét hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 3\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\3x + 2y = 1\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)

Cộng từng vế của hai phương trình (1) và (2) thì: \(4x = 4 \Leftrightarrow x = 1\)

Suy ra \(1 - 2y = 3 \Leftrightarrow 2y =  - 2 \Leftrightarrow y =  - 1\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài