Thử tài bạn 4 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đường thẳng y = 4x – 2 có hệ số góc là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng y = 4x – 2 có hệ số góc là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng \(y = ax + b\,\,\) có hệ số góc là a.

Lời giải chi tiết

Đường thẳng y = 4x – 2  có hệ số góc là 4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài