Thử tài bạn 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy xác định góc của các đường thẳng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xác định góc của các đường thẳng \(y = 3x + 3,y =  - 2x + 2\) với trục Ox.

Lời giải chi tiết

+)Xác định góc của các đường thẳng \(y = 3x + 3\) với trục Ox.

Đường thẳng \(y = 3x + 3\) cắt trục Ox tại điểm \(A\left( { - 1;0} \right)\)  và đi qua điểm \(B\left( {0;3} \right)\)

 

Góc tạo bởi đường thẳng \(y = 3x + 3\) và trục Ox là góc tạo bởi hai tia Ax và AB, đó chính là góc \(\widehat {OAB}\)

+) Xác định góc của các đường thẳng \(y =  - 2x + 2\) với trục Ox.

Đường thẳng \(y =  - 2x + 2\) cắt trục Ox tại điểm \(A\left( {1;0} \right)\)  và đi qua điểm \(B\left( {0;2} \right)\)

Góc tạo bởi đường thẳng \(y =  - 2x + 2\) và trục Ox là góc tạo bởi hai tia AO và AB, đó chính là góc \(\widehat {OAB}\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải