Thử tài bạn 3 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x trên hình 8 bằng hai cách khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x trên hình 8 bằng hai cách khác nhau.

 

Lời giải chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

\(x.6 = 4,8.10 = 48 \Leftrightarrow x = \dfrac{{48}}{6} = 8\)

Áp dụng định lý Py-ta-go

\({x^2} + {6^2} = {10^2} \)

\(\Rightarrow {x^2} = {10^2} - {6^2} = 64 \Rightarrow x = 8\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 4. Hệ thức diện tích
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài