Hoạt động 4 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xem hình 7.

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 7.

 

a) Hãy tính diện tích tam giác ABC theo cạnh huyền a và đường cao tương ứng h.

b) Hãy tính diện tích tam giác ABC theo hai cạnh góc vuông b, c.

c) So sánh và nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết

a)

\({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{{a.h}}{2}\)

b)

\({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{{b.c}}{2}\)

c)

\(\dfrac{{a.h}}{2} = \dfrac{{b.c}}{2} \Rightarrow a.h = b.c\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 4. Hệ thức diện tích
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài