Thử tài bạn 3 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính nhanh :

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh :

   a) \(B = {{ - 2} \over {13}} + {{14} \over {23}} + {{ - 11} \over {13}} + {5 \over {17}} + {9 \over {23}}.\)

   b) \(C = {{ - 3} \over 6} + {3 \over {15}} + {{ - 1} \over 3} + {{ - 5} \over {30}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)B = {{ - 2} \over {13}} + {{14} \over {23}} + {{ - 11} \over {13}} + {5 \over {17}} + {9 \over {23}} = \left( {{{ - 2} \over {13}} + {{ - 11} \over {13}}} \right) + \left( {{{14} \over {23}} + {9 \over {23}}} \right) + {5 \over {17}} =  - 1 + 1 + {5 \over {17}} = {5 \over {17}}  \cr  & b)C = {{ - 3} \over 6} + {3 \over {15}} + {{ - 1} \over 3} + {{ - 5} \over {30}} = {{ - 1} \over 2} + {1 \over 5} + {{ - 1} \over 3} + {{ - 1} \over 6} = {{ - 3} \over 6} + {1 \over 5} + {{ - 2} \over 6} + {{ - 1} \over 6}  \cr  &  = \left( {{{ - 3} \over 6} + {{ - 2} \over 6} + {{ - 1} \over 6}} \right) + {3 \over {15}} =  - 1 + {1 \over 5} = {{ - 5} \over 5} + {1 \over 5} = {{ - 4} \over 5} \cr} \)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close