Thử tài bạn 2 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, y, z trong hình 6.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x, y, z trong hình 6.

Lời giải chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

\(\begin{array}{l}{x^2} = 4.9 = 36 \Rightarrow x = 6\\{y^2} = 4.\left( {4 + 9} \right) = 4.13 = 52\\ \Rightarrow y = \sqrt {52}  = 2\sqrt {13} \\{z^2} = 9.\left( {4 + 9} \right) = 9.13 = 117\\ \Rightarrow z = \sqrt {117}  = 3\sqrt {13} \end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close