Thử tài bạn 2 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn đường kính MN ; hai điểm P, Q

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn đường kính MN ; hai điểm P, Q  nằm trên đường tròn sao cho MN vuông góc với PQ, I là giao điểm của MN và PQ. Cho biết PI = 5 cm. Vẽ hình và tính PQ.

Lời giải chi tiết

 

Do \(MN \bot PQ\) tại \(I \Rightarrow I\) là trung điểm của \(PQ\) (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây cung).

Vậy \(PQ = 2PI = 2.5 = 10\,\,\left( {cm} \right)\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài