Thử tài bạn 1 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính 5 cm. A, B là hai điểm bất kì trên đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn tâm O bán kính 5 cm. A, B là hai điểm bất kì trên đường tròn. Chứng minh rằng \(AB \le 10cm\).

Lời giải chi tiết

Đường tròn \(\left( O \right)\) có bán kính 5cm, \(AB\) là dây cung của \(\left( O \right)\) nên \(AB \le 2R = 2.5 = 10\,\,\left( {cm} \right)\).

Vậy \(AB \le 10cm\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close