Bạn nào đúng 1 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và AB, BC, AC là ba dây của đường tròn không phải là đường kính.

Đề bài

Cho đường tròn (O) và AB, BC, AC là ba dây của đường tròn không phải là đường kính.

Bạn Đa cho rằng tam giác ABC có ba góc đều nhọn.

Bạn Nghi cho rằng có thể có một góc tù.

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

 

Bạn Nghi đúng.

Loigiaihay.com

?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem