Quảng cáo
  • pic

    Phân tích bài Thu ẩm của Nguyễn Khuyến

    Cả bài thơ, ngoài đầu đề "Thu ẩm" ra, chẳng có một chữ thu nào nữa, thế mà câu thơ nào cũng chứa đựng một tình thu, và hồn thu man mác, dào dạt. Đó là chất thi vị độc đáo của bài thơ này.

Gửi bài Gửi bài