Thời Lý - Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược?)

Thời Lý - Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược?)

Quảng cáo

Đề bài

Thời Lý - Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược?)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào những kiến thức đã học bài 11 và bài 14 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bảng các cuộc chiến tranh xâm lược dưới thời Lý - Trần 

Cuộc kháng chiến

Thời gian

Lực lượng quân xâm lược

Chống quân xâm lược Tống

1075 - 1077

30 vạn quân Tống

Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ

1258

hơn 3 vạn quân Mông Cổ

Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên

1285

50 vạn quân Nguyên

Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên

1287 - 1288

hơn 30 vạn quân Nguyên

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close