Quảng cáo
 • Bài 1. Khoa học, kĩ thuật và công nghệ

  Hãy so sánh đời sống của người nguyên thủy và đời sống của con người hiện nay và cho biết đâu là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt đó Hãy kể tên các môn học thuộc về nhóm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Hệ thống kĩ thuật

  Hãy nêu tên các phần tử trong hệ thống điều khiển cấp nước gia đình tự động trên hình 2.1. Chúng liên kết với nhau như thế nào? 1. Cấu trúc của hệ thống kĩ thuật gồm có những phần tử nào? Nêu nhiệm vụ của mỗi phần tử 2. Hãy kể tên các liên kết thường gặp trong hệ thống kĩ thuật

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3. Một số công nghệ phổ biến

  Công nghệ phổ biến là các công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm hàng hóa cho nền kinh tế. Em hãy kể tên một số công nghệ phổ biến hiện nay. Gang và thép được sản xuất như thế nào?

  Xem lời giải
 • Bài 4. Thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ

  Tại sao có nhiều ngành kĩ thuật, công nghệ được mở ra ở các trường đại học, cao đẳng đang thu hút rất nhiều sinh viên theo học? Em hãy cho biết những lí do nào đã tạo nên triển vọng của thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ở nước ta?

  Xem lời giải
 • Ôn tập chủ đề 1. Khái quát về công nghệ

  Hãy nêu các khái niệm khoa học, kĩ thuật và công nghệ Khoa học, kĩ thuật và công nghệ có quan hệ với nhau như thế nào? Hãy trình bày mối quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội.

  Xem lời giải
 • Bài 5. Các cuộc cách mạng công nghiệp

  Thế giới đã và đang trải qua các cuộc cách mạng công nghiệp nào? Hãy kể tên các cuộc cách mạng công nghiệp mà em biết. Nội dung cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là gì? Tại sao động cơ hơi nước lại được chọn làm dấu mốc cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

  Xem lời giải
 • Bài 6. Ứng dụng của một số công nghệ mới

  Công nghệ mới là những công nghệ mang tính đột phá, có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong tương lai gần. Hãy kể tên một số công nghệ mới mà em biết. Hãy nêu bản chất và ứng dụng của công nghệ vật liệu nano.

  Xem lời giải
 • Bài 7. Đánh giá công nghệ

  Khi cần mua một chiếc xe đạp, em sẽ lựa chọn dựa trên tiêu chí nào? Vì sao phải đánh giá công nghệ? Để đánh giá một công nghệ cần phải dựa vào những tiêu chí nào?

  Xem lời giải
 • Ôn tập chủ đề 2. Đổi mới công nghệ

  Nêu nội dung cơ bản và vai trò, đặc điểm của các cuộc cách mạng công nghiệp Các phát minh khoa học ý nghĩa như thế nào đối với các cuộc cách mạng công nghiệp?

  Xem lời giải