Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Lời giải chi tiết

Giâm là hình thức sinh sản sinh dưỡng tạo ra cây mới từ 1 bộ phận nào đó của cây.

- Ngắt 1 đoạn thân của một cây xoài đem trồng xuống đất, tưới nước đầy đủ.

- Giâm lá như lá cây thuốc bỏng chỉ cần ngắn 1 lá cắm xuống nền đất và tưới nước hoặc chát kích thích để chúng ra rễ nhanh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài