Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Lời giải chi tiết

Giâm là hình thức sinh sản sinh dưỡng tạo ra cây mới từ 1 bộ phận nào đó của cây.

- Ngắt 1 đoạn thân của một cây xoài đem trồng xuống đất, tưới nước đầy đủ.

- Giâm lá như lá cây thuốc bỏng chỉ cần ngắn 1 lá cắm xuống nền đất và tưới nước hoặc chát kích thích để chúng ra rễ nhanh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close