Vì sao mô thực vật có thể nuôi cây thành cây mới?

Vì sao mô thực vật có thể nuôi cây thành cây mới?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao mô thực vật có thể nuôi cây thành cây mới?

Lời giải chi tiết

Dựa trên nguyên lý cơ bản về sinh sản vô tính là mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, mõi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống, mang một lượng thông tin di truyền đủ để mã hóa cho sự hình thành một cơ thể mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close