Thay đế gắn cây nến như trong hình 4. Tại sao nến không bị tắt ?

Thay đế gắn cây nến như trong hình 4. Tại sao nến không bị tắt ?

Quảng cáo

Đề bài

Thay đế gắn cây nến như trong hình 4. Tại sao nến không bị tắt?

Lời giải chi tiết

Do được cung cấp ô-xi liên tục. Đế gắn nến không kín nên không khí liên tục tràn vào lọ cung cấp ô-xi nên cây nến cháy liên tục.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài