Lí thuyết bài 35: Không khí cần cho sự cháy

Ô- xi trong không khí cần cho sự cháy.

Quảng cáo

-  Ô- xi trong không khí cần cho sự cháy. Khi một vật cháy, khí ô – xi sẽ mất đi, vì vậy cần liên tục cung cấp không khí có chứa ô – xi để sự cháy được tiếp tục. Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô – xi và sự cháy sẽ tiếp diễn lâu hơn.

- Ni – tơ trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy không diễn ra quá mạnh, quá nhanh.

Trong không khí có chứa khí ô-xi và khí ni-tơ. Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi và sự cháy sẽ diễn ra lâu hơn. Ô-xi rất cần để duy trì sự cháy. Trong không khí còn chứa khí ni-tơ. Ni-tơ không duy trì sự cháy nhưng nó giúp cho sự cháy trong không khí xảy ra không quá mạnh và quá nhanh.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài