Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000

Tóm tắt mục IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000. Về kinh tế, bước vào thập kỉ 90, sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Về kinh tế

- Thập niên 1990 kinh tế phục hồi và phát triển trở lại (năm 2000 mức tăng trưởng của Pháp là, Anh là 3,8%, Đức là 2,9%).

- Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới (GNP chiếm 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp thế giới tư bản).

Đường hầm qua eo biển Măng-sơ

Mục 2

2. Về chính trị và đối ngoại

- Cơ bản là ổn định.

- Có sự điều chỉnh quan trong trong bối cảnh “Chiến tranh lạnh” kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã.

+ Nếu như Anh vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ thì Pháp và Đức đã trở thành những đối trọng đáng chú ý với Mỹ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

+ Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở Á, Phi, Mỹ La tinh và các nước thuộc Đông Âu.

ND chính

Những nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội các nước Tây Âu giai đoạn 1991 - 2000.


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close