Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973

Tóm tắt mục II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973. Về kinh tế, sau giai đoạn phục hồi

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Kinh tế

- Từ 1950 - 1970, kinh tế Tây Âu phát triển nhanh chóng. (Đức trở thành cường quốc công nghiệp thứ ba, Anh thứ tư và Pháp thứ năm thế giới).

- Đến đầu thập niên 70, Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới với trình độ khoa học - kỹ thuật cao.

* Nguyên nhân:

- Áp dụng thành công những thành tựu khoa học - kĩ thuật để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

- Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.

- Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ Mỹ; nguồn nguyên liệu rẻ của các nước thế giới thứ ba; hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC…

Mục 2

2. Về chính trị

- Giai đoạn 1950 - 1973 đánh dấu sự tiếp tục phát triển của nền dân chủ tư sản ở Tây Âu.

- Tuy nhiên, tại một số quốc gia cũng có sự biến động trong đời sống chính trị:

+ Ở Pháp, trong những năm 1946 - 1958 đã thay đổi tới 25 nội các. Tháng 4 - 1969, Tổng thống Đờ-gôn phải từ chức.

+ Ở Cộng hòa Liên bang Đức, năm 1968, Đảng Cộng sản ra hoạt động công khai.

+ Ở Italia, quần chúng nhân dân tổng bãi công, góp phần làm thất bại cuộc đảo chính phản động của các tổ chức phát xít mới (1960).

Mục 3

3. Về đối ngoại

- Một mặt liên minh chặt chẽ với Mỹ (Anh, Đức, Ý) mặt khác cố gắng đa phương hóa quan hệ đối ngoại (Pháp, Thụy Điển, Phần Lan).

+ Chính phủ một số nước ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, ủng hộ Israel chống Ả-rập, CHLB Đức gia nhập NATO (5/1955) …

+ Pháp phản đối trang bị vũ khí hạt nhân cho CHLB Đức, chú ý phát triển quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN khác, rút khỏi Bộ chỉ huy NATO và buộc Mỹ rút các căn cứ quân sự… ra khỏi đất Pháp.

+ Pháp, Thụy Điển, Phần Lan đều phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

- Từ năm 1950 đến 1973: nhiều thuộc địa tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kỳ “phi thực dân hóa” trên phạm vi thế giới.

Mục 4

4. Mở rộng: Vai trò của các nước thế giới thứ ba đối với sự phát triển kinh tế Tây Âu từ năm 1950 - 1973:

- Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, trên thế giới có sự phân chia:

+ Thế giới thứ nhất bao gồm Mĩ và các đồng minh TBCN như Tây Âu, Nhật Bản,...

+ Thế giới thứ hai gồm Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu,...

+ Trong khi đó, thế giới thứ ba bao gồm tất cả các quốc gia khác không tích cực liên kết với một trong hai phía trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Đây thường là những nước thuộc địa cũ nghèo của châu Âu, bao gồm gần như tất cả các quốc gia châu Phi, Trung Đông, Châu Mỹ Latinh và châu Á.

- Vì vậy, các nước Tây Âu đã tận dụng được nguồn nguyên liệu rẻ tiền từ các quốc gia này. => Đây là điều kiện khách quan thuận lợi cơ bản đưa đến sự phát triển kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

ND chính

- Những nét chung về tình hình kinh tế, chính trị, đối ngoại của các nước Tây Âu giai đoạn 1950 - 1973.

- Vai trò của các nước thế giới thứ ba đối với sự phát triển kinh tế Tây Âu từ năm 1950 - 1973.

Sơ đồ tư duy Tây ÂuLoigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close