Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Tóm tắt mục I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950. Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho các nước Tây Âu nhiều hậu quả nặng nề

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Về kinh tế

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Tây Âu bị tổn thất nặng nề:

+ Nhiều thành phố, nhà máy bị tàn phá nền sản xuất bị suy giảm.

+ Hàng triệu người chết, mất tích hoặc tàn phế,...

- Các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ thông qua “Kế hoạch Mácsan”, (17 tỉ USD không hoàn lại).

=> Nền kinh tế Tây Âu cơ bản phục hồi, đạt mức trước chiến tranh (1950).

Mục 2

2. Chính trị

a) Chính sách đối đội:

- Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản.

- Ổn định tình hình chính trị - xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi nền kinh tế.

b) Chính sách đối ngoại:

- Liên minh chặt chẽ với Mĩ. Năm 1949, tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập, nhằm chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

- Xâm lược trở lại các thuộc địa cũ (ví dụ: Pháp xâm lược trở lại Đông Dương, Anh trở lại Miến Điện và Mã lai; Hà Lan trở lại Inđônêxia,...).

ND chính

Những nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội các nước Tây Âu giai đoạn 1945 - 1950.

Sơ đồ tư duy Tây ÂuLoigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close