Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển ?

Nhờ đó, đội ngũ các nhà văn, thơ ngày càng nhiều, sau các lần kháng chiến thắng lợi kinh tế phát triển, xã hội thái bình, đội ngũ trí thức nho học càng thêm tự hào, yêu quê hương, đất nước.

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 71, 72 để lí giải. 

Lời giải chi tiết

*Văn hoá, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển là do:

- Những chính sách quan tâm đúng đắn cùng với các biện pháp cụ thể của nhà nước.

- Đất nước ổn định => kinh tế phát triển

- Sự tiếp xúc văn hóa với các quốc gia khu vực: Chăm pa, Trung Quốc...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài