Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân ?

Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân ?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao lại xảy ra “Loạn 12 sứ quân”?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 25, 26 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Xảy ra “Loạn 12 sứ quân” vì:

-  Đất nước không có sự đoàn kết, không thống nhất giữa nhà Ngô với các quan lại trung ương và địa phương.

- Nội bộ nhà Ngô mâu thuẫn, lục đục => Nhà Ngô không còn có uy tín trong nhân dân.

- Hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương - địa phương lỏng lẻo, các thế lực cát cứ có điều kiện nổi dậy khắp nơi gây ra "Loạn 12 sứ quân".

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài