Quảng cáo
 • Tác gia Nguyễn Trãi

  I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm thấy; song cũng là người có số phận bi thương bậc nhất trong lịch sử. Ông là danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà văn kiệt xuất có những đóng góp to lớn cho sự phát triển văn hóa, văn học dân tộc.

  Xem chi tiết
 • Thể loại Sử thi

  Tìm hiểu về sử thi bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại sử thi giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại sử thi

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Chiến thắng Mtao Mxây

  Thể loại sử thi với tác phẩm Chiến thắng Mtao Mxây bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại sử thi và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

  Xem chi tiết
 • Thể loại Truyền thuyết

  Tìm hiểu về truyền thuyết bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Truyền thuyết giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại truyền thuyết

  Xem chi tiết
 • Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

  Thể loại truyền thuyết với tác phẩm Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và khái niệm, đặc trưng, phân loại truyền thuyết giúp các em học tốt văn 10

  Xem chi tiết
 • Uy-lít-xơ trở về - Hô-me-rơ

  Uy-lít-xơ trở về - Hô-me-rơ bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

  Xem chi tiết
 • Ra-ma buộc tội

  Thể loại sử thi với tác phẩm Ra-ma buộc tội bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại sử thi và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

  Xem chi tiết
 • Thể loại Truyện cổ tích

  Tìm hiểu về Truyện cổ tích bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Truyện cổ tích giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại truyện cổ tích

  Xem chi tiết
 • Tấm Cám (truyện cổ tích)

  Thể loại cổ tích với tác phẩm Tấm Cám bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại cổ tích và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

  Xem chi tiết
 • Thể loại Truyện cười

  Tìm hiểu về Truyện cười bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Truyện cười giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại Truyện cười

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo