Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Lãnh địa

- Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền.

- Trong lãnh địa:

+ Nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra.

+ Nông nô chỉ phải mua hai thứ là muối và sắt.

+ Không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài.

+ Mỗi nông nô vừa làm ruộng, vừa làm thêm 1 nghề thủ công nào đó.

Mục b

b) Thành thị

* Nguyên nhân

- Cuối XI, sản xuất phát triển hàng hóa đem đi trao đổi ở nơi đông người để bán và lập xưởng sản xuất => thị trấn được thành lập => phát triển thành các thành phố lớn (thành thị).

Thành thị trung đại Tây Âu

* Tổ chức của thành thị

- Bộ mặt: Phố xá nhà cửa … là trung tâm trao đổi buôn bán

- Các tầng lớp: Thợ thủ công và thương nhân

+ Lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán.

+ Tổ chức hội chợ triển lãm hàng năm, trao đổi và buôn bán sản phẩm.

- Đặc điểm kinh tế: nền kinh tế hàng hoá

* Vai trò của thành thị: Thúc đẩy xã hội phát triển.

ND chính

Những đặc điểm kinh tế của lãnh địa và sự ra đời của thành thị trung đại Tây Âu.

Sơ đồ tư duy về Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ - trung kì trung đại)


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close