Sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Giải bài tập 1 trang 22 SGK Lịch sử 7

Quảng cáo

Đề bài

Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 7 trang 20 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội:

+ Tiến hành nhiều biện pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp.

+ Sử dụng vũ lực để mở rộng lãnh thổ.

+ Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng như: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close