Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì ?

Nạn đói khủng khiếp năm 1740 - 1741 ở Đàng Ngoài,

Quảng cáo

Đề bài

Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 117 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến những hậu quả:

- Về kinh tế:

+ Nông nghiệp: Ruộng đất của nông dân bị địa chủ, quan lại lấn chiếm. Sản xuất nông nghiệp đình đốn, mất mùa, lụt lội liên tục diễn ra.

+ Công thương nghiệp: Nhà nước đánh thuế nặng các loại sản phẩm, hàng hóa làm cho công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn.

- Về xã hội: Nhân dân rơi vào cảnh đói khổ, hàng chục vạn nông dân chết đói, phải bỏ làng đi tha hương cầu thực, xác người chết đói nằm ngổn ngang đầy đường,…

=> Cuộc sống thê thảm đã thúc đẩy nông dân vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài