Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 2. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

* Sử học

- Tác phẩm tiêu biểu:

+ Thời Tây Sơn có bộ Đại Việt sử kí tiền biên.

+ Thời Nguyễn có Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện,...

- Tác giả tiêu biểu: Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn nhất của thế kỉ XVIII. Các tác phẩm của ông là Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục, Vân Đài loại ngữ,... Phan Huy Chú là tác giả của bộ Lịch triều hiến chương loại chí.

* Địa lý

- Gia Định thành thông chí - Trịnh Hoài Đức.

- Nhất thống dư địa chí - Lê Quang Định và Ngô Nhân Tỉnh.

* Y học

- Lê Hữu Trác với tác phẩm: Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

ND chính

Tóm tắt những thành tựu nổi bật về sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close