Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học siêu ngắn

Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học siêu ngắn nhất SGK Ngữ văn 10 tập 2, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

a. Thuyết minh về một đối tượng:

Dàn ý

Một tác giả văn học

Một tác phẩm văn học

Một thể loại văn học 

Mở bài

Giới thiệu tác giả văn học.

Giới thiệu tác phẩm.

Giới thiệu về thể loại.

 

 

 

 

 

 

 

Thân bài

- Giới thiệu về tiểu sử:

+ Họ tên, bút danh khác, năm sinh, năm mất, quê.

+ Gia đình, học vấn, cá tính, phẩm chất.

+ Những yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiệp văn chương.

- Sự nghiệp văn chương:

+ Các chặng đường sáng tác và tác phẩm chính.

+ Giá trị nội dung.

+ Giá trị nghệ thuật.

- Đóng góp và vai trò, vị trí của tác giả đối với văn học, với xã hội.

- Giới thiệu xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác.

- Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm (với truyện thì t, với thơ nêu nội dung chủ yếu).

- Giới thiệu đặc điểm, giá trị nổi bật của tác phẩm:

+ Đặc điểm nội dung.

+ Đặc điểm nghệ thuật.

- Giá trị, ý nghĩa của tác phẩm đối với tác giả, với văn học, với cuộc sống. Hoặc hạn chế (nếu có).

- Khái niệm về thể loại.

- Đặc điểm, quy định riêng của thể loại.

- Ưu và nhược điểm của thể loại.

- Những tác phẩm tiêu biểu cho thể loại.

- Giá trị, ý nghĩa của thể loại trong đời sống văn học.

Kết bài

Đánh giá về tác giả.

Đánh giá về tác phẩm.

Đánh giá về thể loại.

Video hướng dẫn giải

b. Thuyết minh về một tác giả, tác phẩm:

Dàn ý

Trương Hán Siêu và Phú sông Bạch Đằng

Nguyễn Du và Truyện Kiều

Mở bài

Giới thiệu Trương Hán Siêu và bài Phú sông Bạch Đằng.

Giới thiệu Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều.

Thân bài

- Thuyết minh về tác giả:

+ Tên tuổi, quê quán, phẩm chất.

+ Sự nghiệp văn học.

+ Cống hiến, đóng góp trong văn học nước nhà.

- Thuyết minh về tác phẩm

+ Hoàn cảnh sáng tác.

+ Thể phú và chủ đề về dòng Bạch Đằng lịch sử.

+ Đặc điểm, giá trị về nội dung.

+ Đặc điểm, giá trị về nghệ thuật.

+ Nét độc đáo riêng của bài phú.

- Thuyết minh về tác giả:

+ Tên tuổi, quê quán, cuộc đời.

+ Sự nghiệp văn học.

+ Cống hiến, đóng góp trong văn học nước nhà.

- Thuyết minh về tác phẩm

+ Hoàn cảnh sáng tác (bối cảnh thời đại và bối cảnh cuộc đời tác giả).

+ Xuất xứ, thể loại (sự khác biệt giữa Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân.

+ Đặc điểm, giá trị về nội dung.

+ Đặc điểm, giá trị về nghệ thuật.

Kết bài

Đánh giá chung ý nghĩa, cống hiến của Trương Hán Siêu với bài phú.

Đánh giá về vai trò, vị trí của Truyện Kiều và Nguyễn Du trong nền văn học trung đại và nền văn học dân tộc nói chung.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close