Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lựa chọn và sắp xếp những sự kiện quan trọng của cá nhân em trong khoảng năm năm gần đây theo đúng trình tự (có thể thể hiện trên trục thời gian).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close