Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 90 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lập bảng tóm tắt những nét chính về hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và thành tựu văn hóa của Chăm-pa.

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng tóm tắt những nét chính về hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và thành tựu văn hóa của Chăm-pa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung về vương quốc Chăm-pa 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close