Soạn bài Văn bản siêu ngắn

Soạn bài Văn bản siêu ngắn nhất trang 23 SGK ngữ văn 10 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

I - KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM

Câu 1+2

Mỗi văn bản trên được người nói tạo ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

+ VB1: câu tục ngữ gồm 1 câu, nhằm đáp ứng nhu cầu đúc kết kinh nghiệm.

+ VB2: câu ca dao gồm 4 câu nhằm đáp ứng nhu cầu bày tỏ tâm tư (than thân).

+ VB3: tạo lập trong hoạt động giao tiếp giữa chủ tịch nước với đồng bào, gồm 15 câu, nhằm kêu gọi toàn thể đồng bào đứng lên chống thực dân Pháp.

- Mỗi văn bản có một chủ đề khác nhau và các câu trong từng văn bản đều hướng tới thể hiện nhất quán chủ đề của văn bản đó.

Câu 3:

- Ở những văn bản có nhiều câu, nội dung của văn bản được triển khai mạch lạc qua từng câu từng đoạn.

+ Ở VB2, bài ca dao chia thành hai cặp câu, mỗi cặp câu đưa ra một so sánh gợi thân phận bấp bênh của người phụ nữ.

+ Đặc biệt, VB3 tách thành 3 phần rất rõ ràng:

- Mở đầu ("Hỡi đồng bào toàn quốc!")

- Thân bài (tiếp đến "dân tộc ta")

- Kết thúc (còn lại).

Câu 4:

- Về hình thức, văn bản 3 có mở đầu là nhan đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và kết thúc là thời gian kèm tên người tạo lập văn bản.

Câu  5: Mục đích của từng văn bản trên là:

- VB1: lưu truyền một kinh nghiệm sống.

- VB2: phản ánh thân phận bé nhỏ, tội nghiệp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

- VB3: kêu gọi nhân dân đánh giặc.

Video hướng dẫn giải

II - CÁC LOẠI VĂN BẢN

Câu 1.

Văn bản

Vấn đề

Lĩnh vực

Từ ngữ

Cách thức thể hiện nội dung

VB1

Kinh nghiệm sống: chỉ ra mối quan hệ giữa con người với hoàn cảnh sống

Văn học nghệ thuật

Thông thường, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày

Thể hiện bằng những hình ảnh giàu tính biểu tượng

VB2

Thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ

VB3

Kêu gọi đồng bào đứng lên đánh Pháp

Chính trị - xã hội

Từ ngữ chính trị

Sử dụng lý lẽ và lập luận

Câu 2.

Văn bản

Phạm vi

Mục đích giao tiếp

Từ ngữ

Kết cấu và trình bày

VB2

Lĩnh vực nghệ thuật

Bộc lộ cảm xúc

Thông thường, giàu hình ảnh

Thể thơ lục bát

VB3

Lĩnh vực chính trị

Kêu gọi toàn dân

Chính trị

Ba phần mạch lạc

Bài trong SGK

Lĩnh vực khoa học

Truyền thụ kiến thức khoa học

Chuyên ngành, khoa học

Mạch lạc, thường có đề mục

Đơn xin nghỉ học

Lĩnh vực hành chính

Trình bày ý kiến, nguyện vọng

Hành chính

Có khuôn mẫu sẵn

 Theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp, người ta phân biệt 6 loại văn bản:

+ VB thuộc PCNN sinh hoạt.

+ VB thuộc PCNN nghệ thuật.

+ VB thuộc PCNN khoa học.

+ VB thuộc PCNN hành chính.

+ VB thuộc PCNN chính luận.

+ VB thuộc PCNN báo chí. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close