Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh siêu ngắn nhất trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

CHUẨN BỊ Ở NHÀ (trang 65, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Đề 1: Tục ngữ có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng có bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có “sàng khôn” nào! Hãy nêu ý kiến của riêng em và chứng minh ý kiến đó.

   Gợi ý:

    Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều thứ để học hỏi: học bạn làm việc tốt, học về tính chăm chỉ, trung thực,… nhưng học hỏi không chỉ ngày một, ngày hai mà là phải học lâu dài, học cả cuộc đời. Để có thể tiếp thu và học hỏi tốt, chúng ta không thể không có những phương pháp học tập hay và đúng đắn. Đó cũng chính là điều ông cha ta muốn nhắn nhủ qua câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sáng khôn”.

- Giải thích câu tục ngữ: Con người ta cần đi đây đi đó, cần trải nghiệm những cái hay thì mới có thể tích lũy được những kinh nghiệm sống, những bài học hay và quý giá.

- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có “sàng khôn” nào

=> Ý kiến đó tuy đúng nhưng không thể khẳng định tuyệt đối như vậy.

- Tán thành phần đúng trong ý kiến của bạn đó nhưng cần khẳng định tính đúng đắn theo hướng thuận chiều của câu tục ngữ, bởi đó là một chân lí đã được chứng minh.

Đề 2: Chứng minh rằng văn chương “gây cho ta những tình cảm ta không có”.

- Giải thích Văn chương gây cho ta những tình cảm mà ta không có: Những tình cảm đó là những tình cảm mới mà ta có được sau quá trình đọc - hiểu, cảm nhận tác phẩm văn chương. Có thể là: lòng nhân ái, lòng vị tha, ý chí vươn lên, …

- Văn chương hình thành trong ta những tình cảm ấy:

+ Qua cốt truyện, chủ đề, tư tưởng của truyện mà ta rút ra.

+ Ta đọc nhiều nên ngấm dần và tạo sự thuyết phục.

- Cảm xúc và tâm trạng của em mỗi lần đọc xong một tác phẩm.

Các đề còn lại tương tự.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close